Adre Assistance
Erisa Muça

Erisa Muça Adre Assistance Co-Founder

Balkan Women's Association,Head of Health Commission ( SHGT)

Adre Assistance

Erisa Muça Kimdir ?


Erisa MUÇA Kuzey Arnavutluk’ta doğdu. 1999 yılında Türkiye’ye yerleşen Erisa MUÇA, Lise öğrenimi sonrası İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. Çalışma hayatını İstanbul’daki sağlık kuruluşlara başlayan Erisa MUÇA 2018 yılından itibaren Uluslararası derneklerin sağlık alanındaki çeşitli faaliyetlerine katılmaya başladı.

2021 den beri de Balkan Women's Association, Head of Health Commission ( SHGTB) KOSOVA (Balkan Kadınlar Derneği Sağlık komisyon Başkanı) görevini yürütmektedir. Aynı yılda Balkan bölgesindeki devam eden çalışmalar sırasında kurulan Adre Assistance’de ortak kurucu olarak yer almaktadır.

Sağlık alanındaki doğru bilginin ve eksiksiz hizmetlerin nasıl daha da iyleştirilebilir ve kolay ulaşılabilir hale geleceğini hedefleyen uluslararası projelerde daha aktif hale gelmeyi hedflemektedir.

BRIEF BIOGRAPHY

Ürün ve Hizmetleri/Products and Services:

Tescilli Markaları/Brand Names:

KALITE BELGELERI&ÖDÜLLERI
/QUALITY CERTIFICATES&AWARDS

İŞ BIRLIĞI ÖNERILERI

BUSINESS OFFERS